Ang Pinakamahusay na Tagagawa ng Eimi Kuromiya Ngayon