Ang Pinakamahusay na Tagagawa ng Eichi Hoshikawa Ngayon