Ang Pinakamahusay na Tagagawa ng Christine Kitajima Ngayon